Služby v rezorte

Správa majetku

Správou majetku sa rozumie starostlivosť o okolie objektu ako napr. kosenie trávnatých porastov, starostlivosť o zeleň, odpratávanie snehu v zimnom období, údržba súkromnej komunikácie, odvoz smetí, čistenie víriviek, atď. V rámci tejto služby ponúkame 24 hodinové monitorovanie rezortu a strážnu službu kamerovým systémom. Naša správcovská spoločnosť bude túto činnosť vykonávať 7 dní v týždni a 365 dní v roku.

Hotelový program

Pod hotelovým programom je umožnené majiteľovi objektu plne využívať objekt s hotelovými službami a v čase jeho neprítomnosti nehnuteľnosť prenajímať. Výhodou tejto služby je využitie chaletov počas celého roka a rýchlu návratnosť investície majiteľovi objektu.

V tomto prípade sa naša správcovská spoločnosť  postará o celkovú dobu prenájmu jednotlivých hostí s následným upratovaním a prípravou chaletu pre ďalších hostí.

Výnos z nájmu bude majiteľovi vyplácaný na mesačnej báze.

V hotelovom programe je možnosť zapožičať klientom  štvorkolku a snežný skúter pre neopakovateľné zážitky na horách. Tieto služby budú majiteľom chaletov poskytnuté grátis.

Investičný program

Investičný program zabezpečuje majiteľovi objektu garantovaný výnos z Vašej nehnuteľnosti po celý kalendárny rok. V tomto programe sú vopred dohodnuté podmienky medzi majiteľom a správcovskou spoločnosťou, ktorá sa zaviaže zhodnocovať nehnuteľnosť formou prenájmu tretím osobám. V investičnom programe sú vopred ohraničené dni, kedy môže majiteľ objektu využívať priestor pre svoje účely.