Financovanie

Financovanie a výstavba

Financovanie chaletu je možné dohodnúť s každým klientom individuálne na základe jeho možností a požiadaviek.

Výstavba

August 2021 – spustenie predpredaja projektu
– Úprava projektu a vybavenia na základe požiadaviek klienta

Október 2021 – vypracovanie PD na základe požiadaviek a zmien klienta
December 2021 – podpis ZoD
Jún 2022 – spustenie výstavby projektu
September 2022 – ukončenie hrubých stavieb a prípojok sietí
December 2022 – dokončenie interiérov objektov
Marec 2023 – kolaudácia celého projektu